วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 9 ก.ย. 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่   9  ก.ย. 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 9 ก.ย. 55
พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ . 2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย