วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 23 กันยาน 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  23 กันยาน 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 23 กันยาน 55
พิธีมอบดวงแก้วแด่สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 23 กันยายน พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก