ตักบาตรพระ 22,600 รูป บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ตักบาตรพระ 22,600 รูป บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตักบาตรพระ 22,600 รูป บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 22,600 รูป ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 06.00-08.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี LINE it!
 
Video


Home

Video

New News