วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 30 กันยาน 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  30 กันยาน 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 30 กันยาน 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก