วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 14 ตุลาคม 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 14 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 14 ตุลาคม 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก