วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 28 ตุลาคม 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  28 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 28 ตุลาคม 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก