หลุมพรางของความฉลาด

หลุมพรางของความฉลาดหลุมพรางของความฉลาด
หลุมพรางของความฉลาด มี 4 ระดับ 1.Defensive ชอบโต้แย้ง 2.Superior เกิดความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่า 3.Arrogant เริ่มแสดงความทะนงตน 4.Skeptical มีความขี้สงสัยและปิดใจ LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม