พลาซีโบ

พลาซีโบพลาซีโบ
พลาซีโบ พลังแห่งความเชื่อ คือ Placebo Effect ฤทธิ์จากยาหลอก ,Endorphin สารช่วยให้ความรู้สึกสบาย , Opiate สารช่วยระงับความเจ็บปวด , LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม