วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

วันอาทิตย์ที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 18 พฤศจิการยน พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก