ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1

ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1 ปรโลกนิวส์ โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนที่ 1
คำถามข้อที่ 1 โยมพ่อเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหน ท่านมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร และท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างหรือไม่ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)