ตักบาตรพระ จ.เชียงใหม่

ตักบาตรพระ จ.เชียงใหม่ตักบาตรพระ จ.เชียงใหม่
ตักบาตรพระ 12,999 รูป ปีที่ 9 วันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค จ. เชียงใหม่ LINE it!
 
Video


Home

Video

New News