วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556

วันอาทิตย์ที่  19 พฤษภาคม พ.ศ.2556วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก