ปรโลกนิวส์ กัลฯ นพรัตน์ตายแล้วไปไหน ตอนที่ 3

ปรโลกนิวส์ กัลฯ นพรัตน์ตายแล้วไปไหน ตอนที่ 3ปรโลกนิวส์ กัลฯ นพรัตน์ตายแล้วไปไหน ตอนที่ 3
คำถามข้อที่ 2 บุพกรรมใดที่ทำให้กัลฯ นพรัตน์ ต้องมาป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับตับค่ะ LINE it!
 
Video


Home

Video

กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)