New News ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สุมทรปราการ

New News ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สุมทรปราการNew News ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.สุมทรปราการ
ตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป ฉลององค์พระสมุทรเจดีย์ รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ - หอนาฬิกาสามแยกพระสมุทรเจดีย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News