ตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่

ตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่ตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่
ตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ รวมพลังชาวพุทธอาเซียน 10 ประเทศ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.สาย 3 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News