พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2557

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2557พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2557
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดย พระราชภาวนาจารย์ วิ. LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์