ความเสื่อมของจักรวาลตอนที่ 1

ความเสื่อมของจักรวาลตอนที่ 1ความเสื่อมของจักรวาลตอนที่ 1
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความเสื่อมของจักรวาล รายวิชา จักรวาลวิทยา โดย พระนพดล คุณโชโต LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you