พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2557

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2557พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค. 2557
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2557 โดย พระราชภาวนาจารย์ วิ. LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์