ตักบาตรพระ 10,000 รูป สามแผ่นดิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ตักบาตรพระ 10,000 รูป สามแผ่นดิน อ.แม่สาย จ.เชียงรายตักบาตรพระ 10,000 รูป สามแผ่นดิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ตักบาตรพระ 10,000 รูป สามแผ่นดิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2557 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News