การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4

การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4
พระธรรมเทศนา เรื่อง การฝึกคน เริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4 รายวิชา สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you