มรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม

มรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรมมรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม
พระธรรมเทศนา เรื่อง มรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม รายวิชา สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม โดย พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you