การสังคายนา ครั้งที่ 1

การสังคายนา ครั้งที่ 1การสังคายนา ครั้งที่ 1
พระธรรมเทศนา เรื่อง การสังคายนา ครั้งที่ 1 รายวิชา พระไตรปิฎกเบื้องต้น โดย พระมหาโกมล สุภจิตฺโต LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you