พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 10พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
ภารกิจบวชแสนเข้าพรรษา ตอน พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 LINE it!
 
Video


Home

Video

รายการพิเศษ