ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป จ.เชียงราย

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป จ.เชียงรายตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป จ.เชียงราย
ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป ปีที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย LINE it!
 
Video


Home

Video

New News