ภารกิจบรรพชาสามเณร ทบทวนบุญบรรพชาสามเณร

ภารกิจบรรพชาสามเณร ทบทวนบุญบรรพชาสามเณรภารกิจบรรพชาสามเณร ทบทวนบุญบรรพชาสามเณร
ภารกิจบรรพชาสามเณร ทบทวนบุญบรรพชาสามเณรโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2558 LINE it!
 
Video


Home

Video

รายการพิเศษ