พิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณรธุดงคสถานล้านนา

พิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณรธุดงคสถานล้านนาพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณรธุดงคสถานล้านนา
พิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณรธุดงคสถานล้านนา LINE it!
 
Video


Home

Video

รายการพิเศษ