วิบากกรรมสุรา มหานรกขุม 5

วิบากกรรมสุรา มหานรกขุม 5วิบากกรรมสุรา มหานรกขุม 5
คำถามข้อที่ 1. โยมแม่ของผมตายแล้วไปไหน ท่านมีความเป็นอยู่อย่างไร บุญที่ผมได้ตั้งใจบวชมีผลต่อท่านหรือไม่ และท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงผมและครอบครัวบ้างไหมครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)