โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559

โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนา