อย่าเป็นคนดี เพราะชี้หน้าคนอื่นว่าเลว

อย่าเป็นคนดี เพราะชี้หน้าคนอื่นว่าเลวอย่าเป็นคนดี เพราะชี้หน้าคนอื่นว่าเลว
มองโลกเห็นธรรม ตอน อย่าเป็นคนดี เพราะชี้หน้าคนอื่นว่าเลว LINE it!
 
Video


Home

Video

มองโลกเห็นธรรม