โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561

โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
โอวาทประธานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561 LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์