โอวาทประธานสงฆ์ วันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562

โอวาทประธานสงฆ์ วันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562โอวาทประธานสงฆ์ วันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
โอวาทประธานสงฆ์ วันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562 LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์