โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562

โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
โอวาทประธานสงฆ์ วันวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562 LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์