พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน