คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาที

คิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาทีคิดในกรอบกับคิดนอกกรอบ : ธรรมะ 1 นาที
ในทางโลกกล่าวกันว่าเราต้อหัดคิดนอกกรอบ ในทางพระพุทธศาสนา อธิบายเรื่องนี้อย่างไรครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที