คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที

คิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาทีคิด พูด ทำ อย่างไหนบาปที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
อยากทราบว่าการ คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี อย่างไหนจะเป็นบาปมากที่สุดครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที