เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที

เพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาทีเพื่อนบาปเราไม่บาป : ธรรมะ 1 นาที
ถ้าเพื่อนด่าเราหรือตบหัวเรา แต่เราไม่ตอบโต้หรือสวนกลับไป เพื่อนเราจะบาปไหมครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที