เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที

เตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาทีเตือนแบบเจ็บๆ : ธรรมะ 1 นาที
การที่เราต่อว่าคนอื่นแบบเจ็บๆ เพราะอยากให้เขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น จะเป็นวิบากรรมหรือไม่แล้วที่ดีควรทำอย่างไร LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที