พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน