สัจจะบารมี โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 11 ก.พ. 2563

สัจจะบารมี โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 11 ก.พ. 2563สัจจะบารมี โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 11 ก.พ. 2563
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน