พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2563

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2563พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2563
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2563 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน