spot พิธีจุดประทีปโลตัสแลนด์

spot พิธีจุดประทีปโลตัสแลนด์spot พิธีจุดประทีปโลตัสแลนด์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พิธีจุดประทีปบูชาธรรม พิธีเวียนประทักษิณ พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ในพิ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ.2563 LINE it!
 
Video


Home

Video

สปอต