สามเณรชวนบวชพระ โดย พระระพี ธมฺมรโต 16 พ.ย. 2563

สามเณรชวนบวชพระ โดย พระระพี ธมฺมรโต 16 พ.ย. 2563สามเณรชวนบวชพระ โดย พระระพี ธมฺมรโต 16 พ.ย. 2563
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระระพี ธมฺมรโต โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน