เรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 14 ธ.ค. 2563

เรื่องปลื้มๆ โดย  พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 14 ธ.ค. 2563เรื่องปลื้มๆ โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 14 ธ.ค. 2563
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน