พลิกโลกด้วยธรรม โดย พระภาสุระ ทนฺตมโน 25 ธ.ค. 2563

พลิกโลกด้วยธรรม โดย พระภาสุระ ทนฺตมโน 25 ธ.ค. 2563พลิกโลกด้วยธรรม โดย พระภาสุระ ทนฺตมโน 25 ธ.ค. 2563
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระภาสุระ ทนฺตมโน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน