spot เชิญชวนจุดประทีปออนไลน์ วันมาฆบูชา

spot เชิญชวนจุดประทีปออนไลน์ วันมาฆบูชาspot เชิญชวนจุดประทีปออนไลน์ วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ขอเชิญร่วมจุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง จุดประทีปออนไลน์ ผ่านแอปพิเคชั้น ZOOM พิธีจุดประทีปออนไลน์ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย เวลา 18.00 - 20.00 น. www.ZOOM072.com LINE it!
 
Video


Home

Video

สปอต