การออกบวชของพระพุทธเจ้า

การออกบวชของพระพุทธเจ้าการออกบวชของพระพุทธเจ้า
หลวงพ่อธัมมชโยเล่าปกิณณกะธรรมเจ้าชายสิทธัคถะออกบวช พบมารนำสมบัติมาล่อ และทรงออกบวชได้สำเร็จ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะสบายๆ