อยู่ที่ว่าเป็นคนของใคร ? โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 7 เม.ย. 2565

อยู่ที่ว่าเป็นคนของใคร ? โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 7 เม.ย. 2565อยู่ที่ว่าเป็นคนของใคร ? โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 7 เม.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน