ปกิณกะธรรม โดย พระพสธร เขมธโร 8 เม.ย. 2565

ปกิณกะธรรม โดย พระพสธร เขมธโร 8 เม.ย. 2565ปกิณกะธรรม โดย พระพสธร เขมธโร 8 เม.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระพสธร เขมธโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน