บ้านกัลยาณมิตร โดย พระชัยยศ สามตฺถิโก 15 เม.ย. 2565

บ้านกัลยาณมิตร โดย พระชัยยศ สามตฺถิโก 15 เม.ย. 2565บ้านกัลยาณมิตร โดย พระชัยยศ สามตฺถิโก 15 เม.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระชัยยศ สามตฺถิโก โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน