คณกโมคคัลลานกสูตร | โดย พระมหาสุกิจ จิรสุโข | 1 มิ.ย. 2565

คณกโมคคัลลานกสูตร | โดย พระมหาสุกิจ จิรสุโข | 1 มิ.ย. 2565คณกโมคคัลลานกสูตร | โดย พระมหาสุกิจ จิรสุโข | 1 มิ.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาสุกิจ จิรสุโข โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน